Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 18.

2.       Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek e-mail: odo@nist.gov.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z platformy szkoleniowej e-szkolenia.nist.gov.pl.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działania platformy szkoleniowej e-szkolenia.nist.gov.pl.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do korzystania z platformy szkoleniowej e-szkolenia.nist.gov.pl


Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 kwietnia 2024, 15:11